Het Ondernemingsplan

Het schrijven van een ondernemingsplan zorgt ervoor dat jij als ondernemer een duidelijk en helder beeld krijgt van jouw (toekomstige) bedrijf. Daarnaast komen alle onderwerpen van de bedrijfsvoering aan bod, zodat je goed voorbereid met jouw bedrijf kan starten.

Een ondernemingsplan kan ook noodzakelijk zijn voor een financieringsaanvraag. De financieringsinstantie kijkt of jouw idee haalbaar is en of je binnen een aantal jaar genoeg kan verdienen om het geleende bedrag terug te betalen. Hierbij is het van belang dat het financiƫle gedeelte van jouw plan duidelijk is uitgewerkt.

Op deze pagina zijn de verschillende onderwerpen van het ondernemingsplan te vinden met een korte toelichting.

Business Model Canvas

Bij Schrijf Mijn Ondernemingsplan starten we het plan (na de inleiding) met een uitwerking van het Business Model Canvas (BMC), dat het eerste idee van jouw bedrijf weergeeft. In het BMC staat de waardetoevoeging voor de klant centraal, met andere woorden: ‘Wat betekent jouw bedrijf voor de klant en welke behoefte van de klant wordt met jouw idee vervuld?’ Een goed ingevuld BMC zorgt ervoor dat jij, maar ook een financieringsinstantie, direct begrijpt waar jij met jouw bedrijf wilt gaan doen.

Interne analyse

In de interne analyse komt een beschrijving van de ondernemer achter het bedrijf aan bod.

Externe analyse

In de externe analyse wordt door middel van een omgevingsanalyse gekeken naar de markt waarin jij met jouw bedrijf terecht komt. Wat is er gaande in de markt en welke veranderingen ziet men? Door de externe analyse wordt een duidelijk beeld geschetst van de markt. Daarnaast worden de toekomstige klanten, eventuele leveranciers/partners en de concurrenten van jouw bedrijf beschreven.

Deze achtergrondinformatie kan erg nuttig zijn voor het opstellen van een strategie voor jouw bedrijf.

SWOT-analyse

In deze analyse worden de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van jouw bedrijf tegenover elkaar gezet. Dit is een hulpmiddel om te beschrijven welke strategie jouw bedrijf aan zal nemen en hoe jouw bedrijf haar kansen optimaal benut.

Marketingplan

In dit onderdeel wordt er vanuit de SWOT-analyse gekeken wat jouw bedrijf nodig is aan marketing en hoe je dit zal moeten aanpakken. Daarnaast zal jouw strategie voor de komende jaren beschreven worden. Het zal de basis zijn voor het promoten van jouw bedrijf en jouw zichtbaarheid in het bedrijfsleven.

Financieel Plan

In het financiƫle plan wordt de haalbaarheid van jouw bedrijf getest aan de hand van voorspellingen van de markt en de bijbehorende cijfers. Jouw investeringsbegroting wordt vergeleken met het bedrag dat je nodig hebt van een financieringsinstantie. Daarnaast wordt er gekeken naar de omzet die je zal moeten draaien om een winstgevend bedrijf te kunnen neerzetten.

 

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer toelichting? Vul het contactformulier in of stuur een mail naar info@schrijfmijnondernemingsplan.nl.